Gas Chromatograph 7890B-Agilent

توضیحات

كروماتوگرافی گازی روشی است كه در آن جداسازي، شناسايي و اندازه‌گيري اجزاي فرار بر اساس توزيع تعادلی اجزاء بين فاز متحرك گازی و فاز ثابت جامد يا مايع صورت می گيرد.  و معمولا در زمینه های دارویی، محیط زیست، صنایع غذایی، پزشکی قانونی و صنایع نفت و پتروشیمی کاربرد دارند. امکان نصب 3 دتکتور، 2 کانال مجزا جهت نصب ستون های مختلف، سیستم تزریق اتوماتیک و نسل جدید کنترل کننده های گاز با تکنولوژی EPC جهت برنامه ریزی فشار و دما و قابلیت نصب دتکتورهای FID,TCD,ECD,NPD,FPD,SCD و NCD از ویژگیهای بارز این سیستمها می باشد.