nitrosamin

(Nitrosamine Photo Derivatization (NAP

-نیتروزآمین ها نوعی از ترکیبات هستند که بروز اثرات سرطانزایی و جهشزایی آن ها در مدل های جانوری، در چندین مکان مختلف بافتی
و توسط چندین مسیر مختلف اثردهی، نشان داده شده است.
نیتروزآمین ها به طور بالقوه میتوانند در کاالهای مصرفی، محصوالت آرایشی و بهداشتی و فرموالسیون مراقبت شخصی چه در طول تولید و چه
در حین انبارش محصول، ایجاد شوند.
تشکیل نیتروزآمین ها هنگامی اتفاق میافتد که در شرایط اسیدی، آمین های نوع دوم در کنار یک ماده نیتراته کننده مانند نیتروس اسید،
نیتریت ها یا اکسیدهای نیتروژن، حضور دارند.
تجزیه و تحلیل محصوالت آرایشی و بهداشتی، مراقبت شخصی کاالهای مصرفی برای محتوای نیتروزآمین، باید در ارزیابی ایمنی محصول لحاظ
شود تا از رعایت مقررات جدید محصوالت آرایشی و بهداشتی اطمینان حاصل شود. همچنین ذکر شده است که محصوالت آرایشی و بهداشتی
با عمر بیش از 5 سال، دارای غلظت های باالتر نیتروزآمین ها نسبت به نمونه های جدید محصوالت مشابه بوده اند.
این نشان می دهد که تشکیل نیتروزآمین ها، ماندگاری محصوالت آرایشی و بهداشتی را محدود میکند و باید به عنوان بخشی از ارزیابی
ایمنی معمول محصول آرایشی و بهداشتی بررسی شود.

عوامل مؤثر بر تشکیل نیتروزآمین ها:
نیتریت میتواند ازNOX ، تحت شرایط خنثی تا قلیایی و همچنین با احیای نیترات توسط باکتری ها یا احیای شیمیایی، تشکیل شود. نیتریت
یونی با آلدهیدها ) به خصوص فرمالدهید( و آمین ها واکنش داده و از طریق ایمین ها به عنوان حد واسط، نیتروزآمین تولید میکند. استرهای
نیتروژن )نیتری تهای آلکیل( نیز میتوانند با واکنش جا به جایی شامل نیتریت یونی، از سایر استرها تشکیل شوند.
استرهای نیتروژن، عوامل نیتروزدار کننده ی بسیار مؤثری هستند. آمیدهای دی آلکانول آمین ها، در دماهایی که از گرمای مخلوط شدن حاصل
میشود، به آسانی با نیتریت یونی واکنش میدهند.
همچنین آمیدهای دیگر در حضور الکل های با دمای جوش باال مانند گلیسرول، میتوانند در اثر حرارت با نیتریت واکنش داده و نیتروزآمین
تولید نمایند. در حالت اول، آمید دی آلکانول آمین، به عنوان مثال یک آمید اسید چرب، به آرامی از لحاظ درون وبرون مولکولی با انتقال آسیل
از نیترژن به اکسیژن الکل، نوآرایی میشود.
اگرچه این فرایند شامل تعادلی است که آمید را به شدت به خود جذب میکند، استر حاصل به سرعت با نیتریت یونی واکنش داده و یک استر
نیتروژن ایجاد میکند و سپس با آمین نوع دوم آزاد شده، واکنش داده و یک نیتروزآمین تشکیل میدهد .

Headspace Sampler System

سیستم نمونه گیری Head Space تجهیز اتوماتیک ، تکنیک کارآمد و استاندارد بمنظور انجام آزمون نمونه های فرار با استفاده از دستگاه گاز کروماوگرافی می باشد که در این روش نمونه مورد آنالیز در ظروف شیشه ای  ( Vial )  قرار داده می شود و پس از بستن توسط درب های مخصوص ( Crimp Cap ) در محفظه گرمکن با قابلیت تنظیم و کنترل دما ( Oven ) قرار داده می شود و پس از سپری شدن زمان تعادل مناسب با هر نوع

 

آنالیت ، مواد فرار در سطح فوقانی ویال ایجاد می شود و در ادامه قسمت مورد نیاز از بخارات ایجاد شده به سمت دستگاه گازکروماتوگرافی هدایت و فرایند شناسایی و اندازه گیری مواد انجام خواهد شد .

با افتخار اعلام می نمائیم که شرکت آروین بنیان تجهیز توانسته است طراحی و ساخت Head Space Sampler را  بطور کامل بومی سازی نماید و این تجهیز را با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت در اختیار صنایع کشور قرار دهد.

 

معرفی آزمایشگاه هایی که این تجهیز در آنها مورد استفاده  قرار می گیرد  :

 • آزمایشگاه‌های مرجع و معتمد  سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه‌های مرجع و معتمد سازمان ملی استاندارد
 • آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب
 • آزمایشگاه های کنترل کیفیت ( QC ) کارخانجات داروسازی
 • آزمایشگاهای مرجع و معتمد سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه‌های مرجع و معتمد سازمان محیط زیست
 • آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
 • آزمایشگاه های سم شناسی سازمان پزشکی قانونی کشور
 • آزمایشگاه های صنایع نفت و پتروشیمی

UVE Photochemical Derivatisation

هدف از ساخت و طراحی دستگاه مشتق ساز اندازه گیری سنجش مایکوتوکسین‌ها  می باشد، این دستگاه جایگزین کبری سل است. با توجه به مقادیر کم شدت تابش فلورسانس برای آفلاتوکسین‌های  B1و G1 در دتکتورهای فلورسانس، برای تشخیص این آنالیت‌ها به روش HPLC و در مقادیر بسیار کم در حد( ppb ) ابتدا باید شدت تابش فلورسانس این آنالیت‌ها به سطح قابل قبولی افزایش یابد.

مزایای استفاده ازUVE :

 • لامپ UV استفاده شده در دستگاه برای 9000 هزار ساعت قابل استفاده است.
 • در این روش از واکنشگرهای شیمیایی استفاده نمی شود و فقط آب نقش واکنشگر را ایفا می کند (بدون نیاز به اسید نیتریک و( KBr )).
 • نیاز به اضافه کردن اسید به فازمتحرک در این روش وجود ندارد و این امر مانع از کاهش pH فاز متحرک و بالارفتن عمر ستون HPLC می شود.
 • پهن شدن پیک (Band broadening) در این دستگاه به مراتب کمتر از کبراسل می باشد.
 • در کبراسل فاز متحرک بعد از خروج از دتکتور مجددا به کبراسل وارد می شود که در صورت گرفتگی در کبراسل این مسئله باعث بالا رفتن فشار در فلوسل و شکستن آن می شود که در دستگاه UVE این مسئله کاملا مرتفع گردیده است.
 • آلودگی فلوسل دتکتور در این روش به علت عدم حضور غشاء بسیار کمتر از کبراسل می باشد.
 • در مقایسه با کبراسل هزینه های نگهداری این دست گاه به مراتب کمتر می باشد .
 • غلظت های 1ppb و حتی پایین تر با این دستگاه قابل اندازه گیری می باشد.

 

UVE
Thermoblock

Thermoblock

ترموبلاک یا هیت بلاک از دیگر تجهیزات آزمایشگاهی است که برای ذخیره‌سازی، گرمایش، هضم، انکوباسیون، تمرکز و دیگر فرآیندهای گرمایش طراحی شده است

کاربرد ها:

برای انجام تست های مولکولی در مرحله استخراج بیشتر کاربرد دارد میکروتیوپ ها پس از ریختن معرف و آنزیم ها درترموبلاک  قرار داده شده تا در دمای مورد نیاز آنزیم ها فعال گردد و واکنش سنتز cDNA  یا سایر فرایند ها اتفاق بیفتد.

مورد استفاده در:

 • آزمایشگاه‌های همکار غذا و دارو
 • آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد
 • آزمایشگاهای همکار اداره دامپزشکی
 • آزمایشگاه‌های همکار محیط زیست
 • آزمایشگاهای بالینی
 • آزمایشگاهای سلولی و مولکولی
 • آزمایشگاهای ژنتیک

Nitrogen Evaporation System

 

 • طراحی نیتروژن اواپریتور یک ابزار کنترل دما با دقت بالا است، اصل کار آن دمیدن سریع و مداوم و کنترل گاز نیتروژن و سایر گازها بی اثر به  نمونه می باشد. سیستم  N-EVAP  در آزمایشگاه برای تبخیر عمومی وحذف کامل حلال از نمونه غلظت نمونه های تحلیلی یا بیولوژیکی در انواع ظروف مبتنی بر لوله آزمایش , تحت شرایط کنترل شده و قابل تکرار طراحی شده است.مشخصات فنی محصول:

  این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که همزمان با ظرفیت تجهیزات چندین نمونه را کنترل می کند ، با دمیدن همزمان 24 نمونه  و Flow قابل کنترل برای هر نمونه توسط حمام آب گرم و دمای خشک در قسمت زیرین و دمیدن گازهای بی اثر  روی سطح نمونه  باعث تسریع تبخیر حلال و غلظت نمونه می شود و به انجام مراحل آزمایش سرعت می بخشد.  قابل استفاده برای فالکن 50ml, 15mL, 10ml ,انواع ویال و میکروتیوپ می باشد.

  کاربرد:

  1- تجزیه و تحلیل بقایای سموم دفع آفات: مانند سبزیجات ، میوه ها ، غلات ، بافت های گیاهی.

  2- تجزیه و تحلیل نمونه های زیست محیطی: نمونه های آب ، آب زیرزمینی و آبهای آلوده.

  3-بیوآنالیز :آماده سازی نمونه در آنالیز هورمونی کروماتوگرافی مایع،و کروماتوگرافی گازی در طیف سنجی جرمی.

  4-غذا و نوشیدنی: مانند شیر و غیره.

  5-تجزیه و تحلیل دارویی:باقیمانده دارو ها در انواع بافت، غربالگری تست های نوزادی و....

Microwave Digestion System

Microwave Digestion System

مایکروویو دایجسشن ابزاری کارآمد برای هضم و تبدیل نمونه های جامد به محلول جهت آماده سازی آن نمونه برای آنالیز می باشد. آماده سازی نمونه یکی از مراحل ابتدایی انجام یک آزمایش می باشد. در گذشته این آماده سازی به طور معمول در حضور اسید و با بالابردن دما صورت می گرفته. به این صورت که نمونه جامد در مقادیر زیادی اسید و برای مدت زمان نسبتاً طولانی در آون قرار گرفته تا فرآیند هضم نمونه جامد تکمیل شود. اما با پیشرفت علم و ظهور تکنولوژی های جدید، کیفیت و زمان انجام این فرآیند نیز دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. دستگاه هضم با استفاده از امواج IR یکی از روش های نسبتاً جدید در آماده سازی نمونه می باشد که با توجه به کارایی پایین آن در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که ظهور امواج مایکروویو منجر به توسعه روش جدیدی برای هضم و آماده سازی نمونه ها گردیده است. این روش بسیار دقیقتر و تمیزتر و ریکاوری بالا و تکرارپذیر  از روش های قبلی می باشد و توسط دستگاه مایکروویو دایجسشن انجام می گیرد.

 • مزایای استفاده از دستگاه هاضم مایکروویو
 • آماده سازی نمونه طی یک عملیات سریعتر، آسانتر و تمیزتر
 • آماده سازی نمونه با کیفیت بالاتر
 • کاهش حجم اسید مورد نیاز در فرایند هضم
 • امکان استفاده از روش های مختلف برای فرایند هضم
 • امکان مشاهده درلحظه دما وفشار و زمان فرایند
 • ریکاوری بالا
 • تکرار پذیر
 • حذف خطای اپراتور و ورود آلودگی به نمونه
 • جواب دهی سریع به مشتری
 • هزینه آماده سازی نمونه به مراتب پایین تر از روش های چهار اسید و ....
 • حذف خطرات احتمالی در آماده سازی نمونه توسط اپراتور
 • آماده سازی همزمان چند نمونه در 1 ساعت و حتی کمتر
  • عوامل مؤثر در انتخاب دستگاه مایکروویو

  بدون شک توان خروجی دستگاه هاضم مایکروویو یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب آن می باشد. علاوه بر آن قابلیت دمایی و فشاری بالاتر، امکان مشاهده لحظه ای دما و فشار، تعداد نمونه ی هضم در هر مرحله، و ظرفیت هر وسل نیز از موارد تاثیر گذار در انتخاب دستگاه می باشند. همچنین نوع وسل حاوی نمونه و میزان مقاومت آن نسبت به مواد شیمیایی از دیگر فاکتورهای مهم آن می باشد که در مایکروویو دایجسشن، جنس این وسل از نوع تفلون سخت و کاملا بی اثر نسبت به مواد شیمیایی و خوردگی می باشد و ساختار آن به گونه ای طراحی گردیده که موجب توزیع یکنواخت امواج مایکروویو می گردد.

   

MSD Auto-Vent System

MSD Auto-Vent System

هدف از طراحی سیستم Auto-Vent حفاظت از آشکارساز طیف‌سنج جرمی (Mass Selective Detector) و بطور خاص توربو پمپ (Turbo Molecular Pump) و بردهای الکترونیکی آن در مواقع قطع ناگهانی برق می باشد. توربو پمپ این دستگاه‌ها در حالت عملیاتی با سرعت 90 هزار دور در دقیقه می‌چرخد، بنابرین خاموش کردن آن مستلزم کاهش کنترل شده سرعت چرخش است. قطع ناگهانی برق منجر به توقف کنترل نشده توربو پمپ و آسیب دیدن آن ‌می‌شود. انجام عملیات کاهش سرعت کنترل شده،موسوم به Venting، نیازمند حضور اوپراتور در محل آزمایشگاه است. از طرفی باتری بکاپ سامانه‌های UPS آزمایشگاه‌ها توان محدودی داشته و فقط قادر به تامین توان مورد نیاز دستگاه در یک مدت زمان محدود است. بنابرین اپراتور باید در یک بازه زمانی محدود پس از قطع برق خود را به آزمایشگاه رسانده و عملیات Venting را انجام دهد تا دستگاه MSD دچار آسیب نشده و هزینه‌های هنگفت تهیه توربو پمپ جایگزین به مرکز تحمیل نشود.

سیستم Auto-Vent  ساخت شرکت آروین بنیان تجهیز در زمان های قطع برق ساختمان آزمایشگاه بطور هوشمند به مانند کاربر دستگاه MSD عمل می نماید و با درک شرایط، و تبعیت از الگوریتم های ترسیم شده، فرآیند Vent و خاموش کردن ایمن دستگاه را بطور کامل انجام می‌دهد.

معرفی آزمایشگاه‌هایی که این تجهیز در آنها مورد استفاده دارد :

 • آزمایشگاه‌های مرجع و معتمد سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه‌های مرجع و معتمد سازمان ملی استاندارد
 • آزمایشگاه‌های مرجع و معتمد سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه‌های مرجع و معتمد سازمان محیط زیست
 • آزمایشگاه‌های آنالیز دستگاهی در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، و پژوهشی
 • آزمایشگاه‌های سم شناسی سازمان پزشکی قانونی کشور
 • و تمامی آزمایشگاه‌هایی که مجهز به دستگاه GC-MS با آشکارساز MSD هستند.

 

SPE VACUUM MANIFOLD

SPE VACUUM MANIFOLD

مانیفلد خلاء

سیستم مانیفلد خلأ  SPE جهت انجام عمل استخراج بوسیله فازجامد برای چندین نمونه مختلف به طور همزمان کاربرد دارد. این دستگاه باعث صرفه جویی در زمان و انرژی کاربر می گردد

مشخصات فنی محصول:

در انواع زیر موجود می باشد :

 • منیفلد SPE  دوازده کاناله برای انجام استخراج همزمان 12 نمونه) 12 کاناله)
 • منیفلد SPE  بیست و چهارکاناله برای انجام استخراج همزمان 24 نمونه( 24 کاناله)

اطلاعات تماس

آدرس: تهران- خ بهشتی- خ اندیشه - پلاک 40

تلفن: 86027828-021 (10 خط)

فکس: 86027838-021

ايميل: info@arvinbonyan.com

وب سايت: Arvinbonyan.com   ,   ArvinbtLab.ir

بالا