پیاده سازی و آموزش روش های آنالیز

شرکت آروين بنیان تجهيز به عنوان تنها مجموعه فعال در زمينه پياده سازی روش های آناليز دستگاهی در آزمایشگاه های سراسر کشور می باشد. فعاليت های حرفه ای شرکت در قالب "مرکز مشاوره و تحقيقات آناليز دستگاهی" بصورت کاملا سيستماتيک و حرفه ای انجام می شود و تا کنون طيف وسيعی از روش های آناليز دستگاهی در آزمايشگاه های مختلف کشور پياده سازی و صحّه­ گذاری شده است.

 

 • اندازه ­گيری ملامين با LC-MS
 • اندازه­ گيری ويتامين­ ها با HPLC
 • اندازه ­گيری آکريلاميد با LC-MS
 • اندازه ­گيری اسيدهای چرب با GC
 • اندازه ­گيری آنتي­ بيوتيک­ ها با LC-MS
 • اندازه­ گيری مايکوتوکسين ­ها با HPLC
 • اندازه­ گيری اسيدهای آمينه با HPLC
 • اندازه ­گيری باقيمانده داروها با LC-MS
 • اندازه ­گيری باقيمانده سموم با GC-MS و LC-MS
 • اندازه ­گيری پلی­ آروماتيک­ ها (PAH) با GC و HPLC
 • اندازه ­گيری فلزات با AAS ، ICP-OES و ICP-MS
بالا