تأمين تجهيزات و اقلام مورد نياز در آماده سازی نمونه ها

شرکت آروين بنیان تجهيز اقلام پرمصرف مورد نياز آزمايشگاه های آناليز دستگاهی برای آماده سازی نمونه ها جهت آناليزهای کروماتوگرافی و اسپکترومتری را تأمين مي نمايد.

 

  • انواع جاذب های استخراج فاز جامد (SPE):

C18, C8, NH2, CN, SiO2, Al2O3, HLB, SCX, SAX, C8/SCX, C8/SAX

  • جاذب های مورد استفاده در روش کچرز (QuEChERS)
  • محفظه (منيفولد) خلأ برای SPE
  • انواع فيلترهای سرسرنگی: سلولز استات، نايلون، تفلون، پلی پروپيلن و ...
  • انواع فيلترهای غشايي: سلولز استات، نايلون، تفلون و ...
  • انواع ويال های شيشه ای: برای اتوسمپلرها و برای نگهداری محلول های ذخيره
بالا